ქართულიდან აზერბაიჯანულად თარგმნა – კომპანია WeTranslate-ი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის დოკუმენტაციის თარგმნას საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით სწრაფად და ხარისხიანად.


ტელ: 588 63 68 69

ტელ: 577 546 577
ტელ: 557 115 692

E_mail: tarjimani@yahoo.com

 

გთავაზობთ მთარგმნელობითი მომსახურებას კერძოდ:

-თანმიმდევრული თარგმანი
-თარგმნა უცხო ენიდან უცხო ენაზე
-წერილობითი თარგმანი
-ზეპირი თარგმანი
-თარგმანის ნოტარიული დამოწმება
-სინქრონული თარგმანი
-თარჯიმანი სასამართლოში
-თანხლება მივლინების დროს

წერილობითი თარგმანის ღირებულება დამოკიდებულია:

– თარგმანის კატეგორიაზე;

– ტექსტის სირთულესა და დანიშნულებაზე (პუბლიკაციისთვის განკუთვნილი ტექსტის ღირებულება შესაძ»ოა იყოს გაცილებით ძვირი, ვიდრე იმ ტექსტისა, რომელიც გამოიყენება, როგორც კომპანიის „შინაგანი“ დოკუმენტი);

– შეკვეთის სასწრაფოობა (ჩვენ ვცდილობთ, არ დავამატოთ ფასი შეკვეთის სასწრაფოობაზე, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს შეიძლება მოხდეს);

– მუშაობის მოცულობაზე;

– ენის წყვილზე (თარგმნა უცხო ენაზე ღირს უფრო ძვირი, ვიდრე ქართულზე, აგრეთვე, თარგმნა ერთი უცხო ენიდან მეორეზე);

– დამატებით მომსახურებებზე;

– თარგმანის ღირებულება და შესრულების ვადები გასაგებად გადმოგვიგზავნეთ ვაიბერში ან ვოთსაპზე: + 995 558 63 68 69 ან ან მაილზე tarjimani@yahoo.com

 

 აზერბაიჯანულიდან ქართულად თარგმნა აზერბაიჯანული ენის თარჯიმანი, აზერბაიჯანულად თარგმნა, აზერბაიჯანულიდან თარგმნა, აზერბაიჯანულის თარჯიმანი, თარგმნა აზერბაიჯანულად, თარგმნა აზერბაიჯანულიდან, აზერული ენის თარჯიმანი, აზერულად თარგმნა, აზერულიდან თარგმნა, აზერულის თარჯიმანი, თარგმნა აზერულად, თარგმნა აზერულის, აზერბაიჯანულად დოკუმენტების თარგმნა, აზერბაიჯანულიდან დოკუმენტების თარგმნა, აზერბაიჯანულად საბუთების თარგმნა, აზერბაიჯანულიდან საბუთების თარგმნა, აზერბაიჯანული ტექსტის თარგმნა, აზერბაიჯანულად ტექსტის თარგმნა, აზერბაიჯანულიდან ტექსტის თარგმნა.

azerbaijanuli enis Tarjimani, azerbaijanulad Targmna, azerbaijanulidan Targmna, azerbaijanulis Tarjimani, Targmna azerbaijanulad, Targmna azerbaijanulidan, azeruli enis Tarjimani, azerulad Targmna, azerulidan Targmna, azerulis Tarjimani, Targmna azerulad, Targmna azerulis, azerbaijanulad dokumentebis Targmna, azerbaijanulidan dokumentebis Targmna, azerbaijanulad sabuTebis Targmna, azerbaijanulidan sabuTebis Targmna, azerbaijanuli teqstis Targmna, azerbaijanulad teqstis Targmna, azerbaijanulidan teqstis Targmna.

არაბულის თარჯიმანი, არაბული ენის თარჯიმანი ,  არაბულად თარგმნა ,  არაბულიდან თარგმნა ,  არაბულის თარჯიმანი ,  თარგმნა არაბულად ,  თარგმნა არაბულიდან ,  არაბულად დოკუმენტების თარგმნა ,  არაბულიდან დოკუმენტების თარგმნა ,  არაბულიდან საბუთების თარგმნა ,  არაბული ტექსტის თარგმნა ,  არაბულად ტექსტის თარგმნა ,  არაბულიდან ტექსტის თარგმნა.

arabuli enis Tarjimani ,  arabulad Targmna ,  arabulidan Targmna ,  arabulis Tarjimani ,  Targmna arabulad ,  Targmna arabulidan ,  arabulad dokumentebis Targmna ,  arabulidan dokumentebis Targmna ,  arabulidan sabuTebis Targmna ,  arabuli teqstis Targmna. arabulad teqstis Targmna.

 

თარგმნა ყველა ენაზე .თარჯიმანი, გუგლის თარჯიმანი, თარჯიმანი ონლაინ, გუგლის ხმოვანი თარჯიმანი, targmna, targmna ge, teqstis targmna, targmna qartulad, თარჯიმანთა ბიურო, თარჯიმანთა ბიურო ფასები, Нотариус, Услуги нотариуса, Нотариальная контора, Переводчик, ნოტარიულად დამოწმება , დამოწმებული თარგმანი , თარჯიმანთა ბიურო , Translate service, azerulidan Targmna, არაბული ენის თარჯიმანი, ქართულიდან აზერბაიჯანულად თარგმნა.