თურქული ენის თარჯიმანი გთავაზობთ ნებისმიერი სირთულის ტექსტის, საბუთების და დოკუმენტაციის თარგმანს თურქულიდან ქართულ და ქართულიდან თურქულ ენაზე.
საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიული დამოწმებით.
ტელ: 558 636869; 577546577;

Turkish language translator offers a translation Service of any complexity of text and documents from Turkish to Georgian and from Georgian into Turkish.
Any kind of Document with notarized cetrification.
ტელ: 558 636869; 577546577;

Переводчик турецкого языка предлагает перевод любой сложности текста и документов с турецкого на грузинский и с грузинского на турецский.
Любой документ с нотариально заверенной сертификацией
ტელ: 558 636869; 577546577;